Vad är TPMS?

TPMS-Sensor-symbolTPMS står för Tyre Pressure Monitoring System och är ett system som blir allt vanligare i nya bilar. TPMS är ett däcklufttrycksövervakningssystem som sänder information om lufttrycket i däcken till föraren under körning.

Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden

Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen, vilket görs genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol om lufttrycket sjunker.

Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck via sensorer i varje hjul. Visar det aktuella lufttrycket i däcken och indikerar med en symbol vilket däck som tappat lufttrycket. Det direkta systemet kommer sannolikt bli det vanligaste.

Så säger regelverket om TPMS

Direktivet om TPMS kommer från EU och trädde i kraft 1 november 2012 och gäller alla nya europeiska bilmodeller. Från och med november 2014 skall alla nya nytillverkade bilar ha TPMS-systemet. Reglerna gäller för personbilar med en totalvikt på höst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

Direktivet är ett led i att få ner utsläppen från trafiken och samtidigt spara pengar för den enskilde föraren i minskat däckslitage och lägre bränsleförbrukning tack vare rätt lufttryck i däcken.

Fördelar med TPMS

Mindre bränsleförbrukning

Mindre CO² utsläpp

Mindre däckslitage

Kortare bromssträcka

Lägre risk för vattenplaning
Det här med TPMS är inte det lättaste. Vi har rätt utrustning, verktyg och kompetens för att serva dig på ett effektivt sätt när det gäller underhåll och reservdelar till det nya TPMS-systemet.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor ”Kontaktknapp”